Tema Naziv Opis
Datoteka Obaveze studenata 2019/20

o

1. nedelja Stranica Predavanje 1 - Upoznavanje sa okruženjem programskog paketa SPSS

p

Stranica Vežbe

v

Datoteka 1. Pitanja za proveru znanja

p

2. nedelja Stranica Predavanje 2 - Procedure za sumarno prikazivanje podataka

p

Stranica Vežbe

v

Datoteka 2. Pitanja za proveru znanja

p

3. nedelja Stranica Predavanje 3 - Eksplorativna analiza podataka

p

Stranica Vežbe

v

Datoteka 3. Pitanja za proveru znanja

p

4. nedelja Stranica Predavanje 4 - Korelacije

p

Stranica Vežbe

v

Datoteka 4. Pitanja za proveru znanja

p

5. nedelja Stranica Predavanje 5 - Metoda hi kvadrat za testiranje nezavisnosti

p

Stranica Vežbe

v

Datoteka 5. Pitanja za proveru znanja

p

6. nedelja Stranica Predavanje 6 - Hi kvadrat test za ispitivanje kvaliteta podudaranja

p

7. nedelja Stranica Primer I kolokvijuma iz Analize podataka

p

8. nedelja Stranica Predavanje 8 - Reference ćelija i imenovanje polja u Excel-u

p

Datoteka Vežba - ponavljanje gradiva

v

Datoteka Vežba - ponavljanje gradiva (urađen primer)

ponavljanje gradiva

Stranica vežbe

v

9. nedelja Stranica Predavanje 9 - Značajne funkcije u programu za tabelarna izračunavanja I DEO

p

Stranica Vežbe

v

10. nedelja Stranica Predavanje 10 - Finansijske funkcije; Funkcije za pretraživanje

p

Stranica Vežbe

v

11. nedelja Stranica Predavanje 11 - Rad sa listama

p

Stranica vežbe

v

12. nedelja Stranica Predavanje 12 - Izvedene tabela

p

Stranica vežbe

v

URL adresa TABELA SA POENIMA
13. nedelja Stranica Predavanje 13 - Šta-Ako analiza

p

14. nedelja Datoteka Probni kolokvijum - rešenje

r

ISPIT Datoteka Primer ispita

i

Datoteka Datoteka uz primer za ispit

d