Forum vesti

 
 
Slika Ilja Stanisevic
Pravila za završni deo ispita i kolokvijum
napisao/la Ilja Stanisevic - Petak, 15. Maj 2020., 11:39
 

Poštovane koleginice i kolege studenti,

Oni koji nisu osvojili bar 50% bodova, moraće izaći na kolokvijum. Takođe, i oni koji žele da poprave broj poena mogu izaći na kolokvijum, pri čemu ne mogu pokvariti već osvojen zbir poena. Na kolokvijumu ćete dobiti 10 pitanja na zaokruživanje koja nose po 1 bod, kao i 5 upita koji nose po 4 poena.
 
Na završnom ispitu se uvodi i usmeni deo ispita. Pismeni deo će se sastojati od 20 pitanja, svako pitanje nosi 1 bod. Imaćete i 6 upita od kojih svaki nosi 5 poena. Ko položi ovaj deo, ide odmah na usmeni deo. Na usmenom delu dobijate jedno pitanje koje je otvorenog tipa (tj. morate objasniti odgovor, nije na zaokruživanje). Ako odgovorite, položili ste. Ako ne znate, dobijate još jedno pitanje, pa ako i njega ne znate, imate sledeći ispitni rok kada se ceo završni deo ispita ponavlja (i pismeno i usmeno).