Predavanje 6 - Hi kvadrat test za ispitivanje kvaliteta podudaranja

Poslednja izmena: Petak, 22. Maj 2020., 02:08