Predavanje 13 - Šta-Ako analiza

predavanje 13 - Šta-Ako analiza - prezentacija

Primer uz predavanje: U okviru predavanja nalazi se primer.

Uradite primer za svaku lekciju:

1. Pregledna tabela sa 1 ulaznim podatakom

2. Pregledna tabela sa 2 ulazna podatka

3. Scenario menadžer

4. Goal Seel

5. Solver

Poslednja izmena: Petak, 22. Maj 2020., 02:41