Tema Naziv Opis
Datoteka Plan predmeta

Plan predmeta

Datoteka I KOLOKVIJUM

I KOLOKVIJUM

Seminarski rad - izrada marketing plana URL adresa Prijava teme i timova za izradu marketing plana
Datoteka MUS Uputstvo za pisanje projekta 2019
Vežbe URL adresa Evidencija bodova predispitnih obaveza 2021
Datoteka Materijal za vezbe
I nedelja URL adresa PREDAVANJE I - UVOD

UVOD

URL adresa PREDAVANJE I

PREDAVANJE I

Datoteka I VEŽBA
II nedelja URL adresa II PREDAVANJE

II PREDAVANJE

Datoteka VEŽBA II
III nedelja URL adresa III PREDAVANJE

III PREDAVANJE

Datoteka VEŽBA III
IV nedelja URL adresa IV PREDAVANJE

IV NEDELJA

Datoteka VEŽBA IV
V nedelja URL adresa V PREDAVANJE

V PREDAVANJE

URL adresa V PREDAVANJE

V PREDAVANJE

Datoteka VEŽBA V
VI nedelja URL adresa VI PREDAVANJE

VI PREDAVANJE

Datoteka VEŽBA VI
VII NEDELJA URL adresa VII PREDAVANJE
Datoteka VII vežba
VIII NEDELJA URL adresa VIII PREDAVANJE
Datoteka VIII vežba
IX NEDELJA URL adresa IX PREDAVANJE
Datoteka IX vežba
X NEDELJA URL adresa X PREDAVANJE
Datoteka X vežba
XI NEDELJA URL adresa XI PREDAVANJE
Datoteka Vežba XI
XII NEDELJA URL adresa XII PREDAVANJE
Datoteka XII vežba
XIII NEDELJA URL adresa XIII PREDAVANJE
Datoteka XIII vežba
XIV NEDELJA URL adresa XIV PREDAVANJE
Datoteka XIV vežba