VAŽNO!!!! Osnovne informacije o predmetu i obavezama

Poštovane koleginice i kolege, 

Najpre da izrazim nadu da ste zdravi i da se pridržavate mera predostrožnosti u ovim nadrealnim vremenima. Čuvajte i sebe i druge!

Na stranici našega predmeta postavljen sav neophodan nastavni materijal. Materijal je podeljen po temama, odnosno nedeljama (od 1 do 13), a pod temom 14 se nalazi i kompletan udžbenik..

Pored kompletnog užbenika (tema 14), prethodne teme - nedelje sadrže fajlove sa:

1- udžbeničkim gradivom za konkrenu lekciju (temu, nedelju)

2- prezentacije za direktna predavanja, i

3- materijal za vežbe (VAŽNO!!! - tu posebno obratite pažnju gradji postavljenoj u sekciji 4, u kojoj se nalaze fajlovi sa uputstvima za izradu projektnog rada; u jednom od tih fajlova, koji u naslovu ima i reč VAŽNO su dodatne informacije vezane za fajlove koje treba da koristite).

Sve najbolje Vam želim.

Vaš profesor


(Još nema tema za diskusiju na ovom forumu)