Упутство за студенте

Предмет Стручна пракса 1 подразумева практични рад у организацији или институцији, под руководством стручног лица и израду дневника или извештаја о обављеној стручној пракси.

Студенти који су запослени, Стручну праксу могу да обаве на свом радном месту уз обавезу да о томе напишу Дневник или Извештај о обављеној Стручној пракси и да то доставе координатору.

Студенти који нису запослени, за успешну реализацију и полагање предмета Стручна пракса 1, потребно је да обаве и да позитивно буду оцењени из најмање 5 практичних активности са следећег списка активности:

Практична активност Ментор Датум
А1. Софтверско одржавање рачунара и употреба системских алата за дијагностику и управљање Ђорђе Петровић, координатор 23.04.2021. од 10 до 13 ч.
учионица бр. 20
A2. Инсталација виртуелног окружења и конфигурација серверског система Иван Пантелић 23.04.2021. од 10 до 13 ч.
учионица бр. 21
A3. Хардверско одржавање рачунара - отварање, компетно расклапање, преглед исправности компоненти Бранко Ћебић 14.05.2021. од 10 до 13 ч.
учионица бр. 20
A4. Хардверско одржавање рачунара - чишћење прашине, по потреби мењање вентилатора, подмазивање Дејан Бељић 14.05.2021. од 10 до 13 ч.
учионица бр. 21
A5. Инсталација система за управљање базама података mySQL и MS-SQLserver Иља Станишевић 07.05.2021. од 12 до 15 ч.
учионице 20 и 21
A6. Инсталација јаве, ецлипсе, спрингБоот окружења Милош Живковић 07.05.2021. од 12 до 15 ч.
учионице 20 и 21

АА. Алтернативне активности, у договору са координатором

 

Студенти даљинских студија, а који нису запослени, у договору са координатором Стручну праксу могу да обаве преко "алтернативних активности".

Опис активности:

A1. Софтверско одржавање рачунара и употреба системских алата за дијагностику и управљање

 • Администрација и одржавање рачунара, опис послова, дужности и одговорност администратора;
 • Ризици којима је рачунарски систем изложен;
 • Заштита рачунарског система;
 • Провера стања и дефрагментација чврстих дискова;
 • Ажурирање оперативног система;
 • Употреба системских алата за дијагностику и управљање;

A2. Инсталација виртуелног окружења и конфигурација серверског система

 • Инсталација софтвера за виртуелизацију и подешавања хардверских параметара
 • Инсталација Windows Server оперативног система путем ISO фајла
 • Конфигурација основних серверских сервиса и успостављање мрежног окружења

A3. Хардверско одржавање рачунара - отварање, компетно расклапање, преглед исправности компоненти

A4. Хардверско одржавање рачунара - чишћење прашине, по потреби мењање вентилатора, подмазивање

A5. Инсталирање СУБП mySQL и MS-SQL Server.

 • преузимање инсталације са интернета
 • инсталација и администрација
 • покретање и подешавање радног окружења
 • тестирање инсталираног алата

A6. Инсталација јаве, ецлипсе, спрингБоот окружења

АА. Алтернативне активности: У договору са координатором Стручне праксе 1, студенти могу да обаве неке од алтернативних активности, као што су:

 • Учешће на научним конференцијама и семинарима
 • Похађање курсева и обука преко Интернета

Poslednja izmena: Petak, 16. April 2021., 11:08