Topic Name Description
File Предмет МЕНАЏМЕНТ Увод

Уводно предавање

File Корице уџбенике

корице

File Упутство за писање и изглед семинарског рада

Текст Упутства

Поглавље 1: ЗАШТО НАМ ТРЕБА МЕНАЏМЕНТ File Поглавље 1 ЗАШТО НАМ ТРЕБА МЕНАЏМЕНТ (1. недеља)

Материјал за наставу - Поглавље 1

File Студија случаја бр 1: ПРЕДСТАВЉАЊЕ УСПЕШНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Текст СС

File 1. поглавље ВЕЖБАЊА (део материјала)

Текст за вежбања

Поглавље 2: ШТА ЈЕ МЕНАЏМЕНТ File 2 поглавље ШТА ЈЕ МЕНАЏМЕНТ (2. недеља)

презентација

File 2 поглавље Студија случаја

текст студије

Поглавље 3: КО СУ И ШТА РАДЕ МЕНАЏЕРИ File 3. Поглавље КО СУ И ШТА РАДЕ МЕНАЏЕРИ (3. недеља)

текст

File 3. Поглавље Студија случаја 3

пдф

File Део материјала за вежбе - Правила облачења менаџера

опис

Поглавље 4 ПРОЦЕС ПЛАНИРАЊА File Процес ПЛАНИРАЊА 1. део (4. недеља)

пдф

File Студија случаја 4/1 Агранела

пдф

URL ПРОЦЕС ПЛАНИРАЊА - I део - I час

ПРОЦЕС ПЛАНИРАЊА - I део - I час

URL ПРОЦЕС ПЛАНИРАЊА - I део - II час

ПРОЦЕС ПЛАНИРАЊА - I део - II час

URL ПРОЦЕС ПЛАНИРАЊА - I део - III час

ПРОЦЕС ПЛАНИРАЊА - I део - III час

File Процес ПЛАНИРАЊА 2. део (5. недеља)

пдф

File Студија случаја бр 4. ПЛАНИРАЊЕ У ПРЕДУЗЕЋУ

Приказ планирања у РЕИК Колубара

URL ПРОЦЕС ПЛАНИРАЊА - II део - I час
URL ПРОЦЕС ПЛАНИРАЊА - II део - II час
URL ПРОЦЕС ПЛАНИРАЊА - II део - III час
Поглавље 5 ПРОЦЕС ОРГАНИЗОВАЊА File Процес ОРГАНИЗОВАЊА 1. део (6. недеља)

пдф

File Студија случаја бр. 5 МЕТАЛАЦ ГРУПА

    пдф текст

File Процес ОРГАНИЗОВАЊА - вежбе 1. део (6. недеља)

материјал за вежбе 

URL Процес ОРГАНИЗОВАЊА 2. део 1. час (8. недеља)
URL Процес ОРГАНИЗОВАЊА 2. део 2. час (8. недеља)
File Процес ОРГАНИЗОВАЊА - вежбе 2. део ОРГ. СТР. И ФУНКЦИЈЕ ТИГАР (8. недеља)

материјал за вежбе 8 нед

File МИСИЈА URBAN TECHNICS

TEKST

URL Проц. ОРГАНИЗОВАЊА - вежбе 2. део ОРГ. СТРУКТ. УРБАН ТЕХНИКС (8. недеља)
File ОБАВЕШТЕЊЕ о ''он лајн'' настави

пдф текст

URL Процес ОРГАНИЗОВАЊА 3. део 1. час (9. недеља)
URL Процес ОРГАНИЗОВАЊА 3. део 2. час (9. недеља)
File Процес ОРГАНИЗОВАЊА 3. део (9. недеља) вежбе Систематизација радних места

Ворд

Поглавље 6 ПРОЦЕС ВОЂЕЊА URL Процес ВОЂЕЊА 1 део (10 недеља)
File Процес ВОЂЕЊА 1. део ВЕЖБЕ (10 недеља)

пдф

URL Процес ВОЂЕЊА 2 део (11 недеља)
File Процес ВОЂЕЊА 2. део ВЕЖБЕ (11. недеља)

пдф

URL Процес ВОЂЕЊА 3 део - 1 час (12 недеља)
URL Процес ВОЂЕЊА 3 део 2 час (12 недеља)
File Процес ВОЂЕЊА 3 . део ВЕЖБЕ (12 недеља)

пдф

File Студија случаја бр. 6 МОТИВАЦИЈА У КОЛУБАРА МЕТАЛ

ПДФ

Поглавље 7 ПРОЦЕС КОНТРОЛИСАЊА File Процес КОНРОЛИСАЊА пр 1 час 13 недеља

Процес КОНРОЛИСАЊА пр 1 час 13 недеља+

File Процес КОНРОЛИСАЊА пр 2 час 13 недеља

Процес КОНРОЛИСАЊА пр 2 час 13 недеља

File Процес КОНТРОЛИСАЊА 7. поглавље ВЕЖБЕ (13. недеља)

пдф